Mikrobioomi analüüside kasutajatingimused

Viimati muudetud 16.04.2020

 

        Tellides lehelt www.microbiome.ee ja www.elsavie.com mikrobioomi analüüsi nõustute järgmiste tingimustega:

 

 

 1. Teenusepakkujaks on:

 Nimi: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus

 Registrikood: 11930972          

 Aadress: Akadeemia tee 15A, 12618 Tallinn, Estonia

 Tel: +372 556 71 598

 E-mail: microbiome@tftak.eu 

 1. Teenusepakkuja pakub 16S rDNA analüüsiteenust seedetrakti proovidele. Teenus põhineb bakteriaalse DNA eraldamisel ja sekveneerimisel ning iseloomustab bakterite suhtelist sisaldust proovis.

 

 1. Teenuse saate tellida veebikeskkonnas www.microbiome.ee (Eesti) ja www.elsavie.com (Inglise)

 1. Lõpp-vastusena kajastatakse tulemuste ülevaade koos mikroobikoosluse tervise seisukohalt olulisemate näitajatega; ülevaate bakterisugukondadest teie soolekoosluses; hinnangu analüüsitud mikroobikoosluse mitmekesisuse, liigirikkuse, piimhappebakterite hulga, rasvade ja valkudega ning põletikega seotud bakterite ja võihapet tootvate bakterite kohta, võrdlused tervete eestlaste kontrollrühmaga ning võimalusel/vajadusel edasised soovitused; Lisad. Täiendavad tabelid kirjeldamaks Teie mikroobikoosluse selliste bakterite osakaalu, mis esinevad Teil suurimas hulgas, mis on levinud kontrollrühma mikroobikoosluses ning, mida seostatakse põletikega. Antud tabeleid soovitame analüüsida koos spetsialistiga.

 1. Raportis esitatud tulemused ja soovitused tuginevad avaldatud teaduskirjandusele ning Eestis ja mujal tehtud uuringutele.

 1. Mikrobioomi uuring määrab ainult bakterite koosluse, kuid ei määra seeni, parasiite ega viiruseid.
 2. Raportis esitatud tulemused ei ole käsitletavad arsti meditsiinilise diagnoosina, vaid on soovitusliku iseloomuga. Uuring pole sobiv nakkuslike kõhulahtisuse diagnoosiks. Sooleinfektsiooni kahtluse korral soovitame täiendavaid mikrobioloogilisi uuringuid.        
 3. Kuigi mikrobioomi testid on väga usaldusväärsed, on tehnoloogiliste piirangute tõttu alati olemas veavõimalus.
 4. Testi tulemuste tõlgendamiseks kasutatavat andmebaasi uuendatakse regulaarselt ja seetõttu tuleb silmas pidada, et valdkonna kiire areng toob endaga kaasa täiendavat ja aina täpsemat informatsiooni ning sellest tulenevalt võivad tõlgendused aja jooksul muutuda.

 

 1. Teenuste nimekiri:
 1. Põhipaketid
 1. Standardpakett
 2. Standardpakett koos nõustamisega
 3. Enne ja pärast pakett
 4. Perepakett
 1. Lisateenused
 1. Parasiitide analüüs

 

 1. Teenuste tellimine:
 1. Tellimine TFTAKi kodulehelt: www.microbiome.ee 
 2. Tellimine Elsavie kodulehelt: www.elsavie.com 
 1. Pakettide kohaletoimetamine:
 1. Smartpost - 3 eurot.
 2. Omniva pakiautomaat - 3 eurot.
 3. Euroopas – 10 eurot.
 4. Väljaspool Euroopat – kokkuleppe alusel.

 

 1. Arve koostamine ja maksetingimused:
 1. Pärast teenuse tellimist saadetakse kliendi e-mailile tellimuskinnitus koos pangarekvisiitidega.

           

 1. Pakettide tarneaeg:
 1. Paketid komplekteeritakse ja tarnitakse kuni 5 tööpäeva jooksul alates teenuse eest tasumisest.

 

 1. Kaebusi on võimalik esitada meili teel microbiome@tftak.eu:
 1. Kuni 3 tööpäeva alates proovivõtukomplekti(de) saabumisest kliendile.
 2. Kuni 7 tööpäeva alates analüüsitulemuste saabumisest kliendile.

 

 1. Analüüside teostamine:
 1. Analüüsi vastused saabuvad 2-4 nädalat pärast proovide toimetamist laborisse.

 

 1. Proovide võtmine ja säilitamine:
 1. Säilituslahusega parasiitide analüüsi  kui ka mikrobioomi proovid säilivad toatemperatuuril kuni üks kuu.
 2. Proovid tuleb võtta vastavalt proovivõtu komplektidega kaasas olevale juhendile. Valesti võetud proovi puhul ei ole tulemus usaldusväärne.

 1. Küsimustiku täitmine ja tulemused:                  
 1. Prooviga koos tuleb kindlasti täita küsimustik, mille link saadetakse koos paketi tellimiskinnitusega.
 2. Küsimustiku täitmiseks tuleb siseneda küsimustiku keskkonda: https://questionnaire.microbiome.ee/, mille proovikood (ID) ja salasõna (PIN) on toodud juhendis, mis saadetakse proovivõtukomplektiga.
 3. Analüüsitulemused on kättesaadavad https://questionnaire.microbiome.ee/. 2-4 nädalat pärast peale proovi jõudmist laborisse.

 

 1. Teenusepakkuja võib töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid, mida klient teenust kasutades ise avaldab, sealhulgas järgmisi andmeid:
 1. Kliendi ees ja - perekonnanimi
 2. Kliendi kontaktandmed
 3. Kliendi posti ja e-posti aadress
 4. Kliendi vanus, sugu, pikkus ja kehakaal
 5. Küsimustiku andmed (toitumiseelistused, haigused)

 

 1. Teenusepakkuja kasutab kliendi isikuandmeid interneti teel edastava raporti koostamisel, teenusepakkuja teenuse arenduseks ja anonümiseeritud kujul turundustegevuseks.

 1. Toidu-ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus on isikuandmete vastutav töötleja. Teenusepakkuja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 1. Teenusepakkuja hoiab ja töötleb kliendi poolt sisestatud isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR nõuetele vastavalt).

 1. Teenusepakkuja ei müü, rendi, vaheta ega anna üldjuhul muul viisil Teenusepakkuja välistele isikutele üle isikuandmeid, liiklusandmeid ega suhtluse sisu ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui selleks ollakse kohustatud kohaldatavate seaduste kohaselt või pädevate asutuste korraldusel või vajaduseta kaitsta Teenusepakkuja õigustatud huve vastavalt kehtivatele seadustele.

Äritegevuse arendamise käigus võib Teenusepakkuja oma äriüksusi müüa või osta. Selliste tehingute korral ja juhul, kui Teenusepakkuja või praktiliselt kogu tema vara läheb kolmanda isiku omandusse, loetakse Teenusepakkuja Klientide isikuandmed reeglina ettevõtte üleantavaks varaks. Teenusepakkuja jätab endale õiguse kaasata Klientide isikuandmed kolmandale isikule üleantava vara hulka.

 1. Analüüsitavate proovide laborisse toimetamine:
 1. Kohaletoimetamine:
 1. Kohale toomine aadressile Akadeemia tee 15A, 7. korrus (TFTAKi labor).
 2. Proovide saatmine kasutades selleks ,,Makstud vastus’’ ümbrikut läbi postkontori.

                 

 1. Nõuetele mittevastavad proovid:
 1. Proov ei vasta nõuetele kui:
 1. Proovid ei ole nõuetekohaselt märgistatud.
 2. Proovi ei ole piisavas koguses või on liiga palju.
 3. Proovi anum on pakis/ümbrikus lahti läinud ja sisu välja valgunud.
 4. Saabunud proovide eest ei ole tasutud.
 1. Tellijaid teavitatakse koheselt nõuetele mittevastavast proovist.
 2. Tellijaga õigeaegselt ühendust mitte saades ja kui viga ei ole võimalik kõrvaldada, ei võeta proove töösse.
 3. Nõuetele mittevastavate ja töösse mitte minevate proovide eest tasutud summat ei tagastata.

 

 1. Analüüsitulemused:
 1. Töösse võetud analüüsi raport laetakse ülesse küsimustiku keskkonda pdf-formaadis. Klienti teavitatakse e-mailile teel kui raport on ülesse laetud.
 2. Raport valmib 2-4 nädala jooksul alates proovi saabumisest laborisse.

 

 1. Kõik tekstid, andmed, postitused vms www.microbiome.ee leheküljel avaldatud materjalid on kaitstud autoriõigustega ning on teenusepakkuja omand. Nende tsiteerimine, nendele viitamine või muul viisil avaldamine on lubatud vaid teenusepakkuja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.

 

 1. Juhul kui mõni käesolevate kasutustingimuste punkt osutub seadusega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.

                 

E-poe kasutajatingimused

Viimati muudetud 16.04.2020

 

        Ostes lehelt www.microbiome.ee  või  www.elsavie.com kaupa nõustute järgmiste tingimustega:

 

Teenusepakkujaks on:

Nimi: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus 

    Registrikood: 11930972          

Aadress: Akadeemia tee 15A, 12618 Tallinn, Estonia

            E-mail: microbiome@tftak.eu 

 

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS (edaspidi nimetatud TFTAK või müüja) e-poe kasutajatingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad TFTAK e-poodi või tellivad kaupu TFTAK e-poest.

TELLIMINE

 • Tellimuse sooritamiseks valige sobiv toode ning lisage see ostukorvi.
 • Valige sobiv kohaletoimetamisviis.
 • Toote lisamine ostukorvi ei kohusta ostma. Toodet hoitakse ostukorvis seni, kuni Te selle kustutate või ostu vormistate.
 • Tellimuse vormistamiseks kontrollige, et kõik vajalikud andmed oleks sisestatud.
 • Toodete kättetoimetamise tingimused kehtivad Eesti Vabariigi piires kui ei ole märgitud teisiti.
 • Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata all järgmistel juhtudel:  
 • kaup on laost otsa saanud;
 • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
 • kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.
 • Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
 • Kauba hind ja kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 • Tellimused pannakse teele hiljemalt tasumisele järgneva 5 tööpäeva jooksul.

TELLIMUSE KINNITAMINE JA MAKSMINE

 • Tellimuse kinnitamisel saadetakse Teile panga rekvisiidid ülekande sooritamiseks e-mailile.
 • Juhul, kui mõnda tellitud toodet ei ole siiski saadaval, teavitatakse e-maili teel sellest esimesel võimalusel.
 • Kliendi või tellimuse soodustus (sh kampaaniakoodiga määratud soodustus) ei rakendu postikulule.

TELLIMUSE BRONEERIMINE

 • Broneerimise võimalus puudub. Kui märkate, et Teie poolt soovitud toode on otsas, saate kirjutada microbiome@tftak.eu. Püüame Teie soovidega arvestada.

HINNAD

 • Kõik www.microbiome.ee ja www.elsavie.com veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 • Microbiome.ee e-poe kodulehel müüdavate toodete hinnad on Eurodes.
 • Makse sooritamiseks tellimiskeskkonnas valige tellimuse vormistamise leheküljel sobiv pangalink (Swedbank, SEB, LHV Pank, Coop Pank, Luminor) interntipanga kaudu maksmiseks. Pangalinke pakub Maksekeskus AS.
 • TFTAK jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe  kompenseerimist.

TELLIMUSE TAGASTAMINE

Tagastamisõigus 14 päeva jooksul alates kättesaamisest (kui on järgitud kõiki tagastamisega seonduvaid tingimusi):

 • Klient annab tagastamissoovist teada (microbiome@tftak.eu). Avaldus peab sisaldama järgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse/arve number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Lisaks soovitame märkida ära ka põhjuse, miks soovite tellimust tagastada. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.
 • Ostjale kantakse tagastatud kauba maksumus tema pangakontole 14 tööpäeva jooksul. Tagastada tuleb ka algne tarnekulu.
 • Kaup peab olema tagastatud 30 päeva jooksul taganemiseavalduse tegemisest;
 • Tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10€ ulatuses klient välja arvatud, kui üleantud asi ei vasta tellitule (vale või defektne toode).
 • OLULINE! Kui klient unustab/jätab pakile järele minemata ning kaup saadetakse automaatselt saatjale (TFTAK AS) tagasi, on klient kohustatud tagastamisele kuuluva paki saatmiskulud katma.
 • Kui pärast kauba tagastamist on müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul alates tagastatud kauba saabumisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul, kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega) esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud www.microbiome.ee või www.elsavie.com e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
 • Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise või rikkumise tõttu.          
 • Müüja ei kompenseeri moraalset kahju või saamata jäänud tulu, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kõiki TFTAK e-poes tellimise ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud personaalseid andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja kasutatakse kooskõlas GDPR nõuetega. Me ei avalda kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Ettevõte kasutab Kliendi personaalseid andmeid tellitud toodete saatmiseks kliendile või tellimustega seotud küsimuste korral.

Müüja jätab endale õiguse saata kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist müüja andmebaasist.

Käsitleme isikuandmeid konfidentsiaalsena ja avaldame kolmandale osapoolele vaid juhul, kui see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks või seadusega ettenähtud juhtumitel.

Kliendi jäetud tagasisidet võib TFTAK kasutada reklaami eesmärkidel ainult siis, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

Kõik klientide kommentaarid läbivad esmalt ülevaatuse ja seejärel tehakse poe haldaja poolt valik, millised avaldatakse ja millised mitte.

Kliendi kommentaaris on poe haldajal lubatud teha ainult keelelisi korrektuure, ilma et kommentaari mõte muutuks.

Küsimuste korral kirjuta meile microbiome@tftak.eu